Byla vyvinuta metoda interakce nanočástic s lidskými biomolekulami

Léky na bázi nanočástic budou pravděpodobně účinnější než současné léčby. ale

existují obtíže, kvůli nimž jsou oblasti použití těchto částic omezeny na výzkumné laboratoře.

Za účelem vyřešení tohoto problému autořiPráce představila jedinečnou kombinaci mikroskopických metod, která umožňuje podrobnější zkoumání biologických účinků, které se vyskytují při použití nanočástic.

Metody vědců jim umožnily vidět důležité rozdíly mezi exponovanými a neexponovanými částicemi lidské plazmy.

Je to všechno o takzvaných biologických bitech:připojují se k nanočásticím a vytvářejí povlak zvaný koróna (nezaměňovat s novým typem koronaviru). Tato koruna obsahuje informace o tom, jak nanočástice interagují s molekulami pacientů.

Autoři práce věří, že tyto částice mohoupracovat jako diagnostické nástroje, ne jako léky. Spíše než se snažit léčit nemoci nanomedicínou, jsou částice velmi vhodné pro včasné odhalení nemocí, zejména rakoviny a neurodegenerativních onemocnění.

Přečtěte si více

Velké množství šedých velryb začíná v Pacifiku hladovět a umírat

Saturnův měsíc Titan je pozoruhodně podobný Zemi. Jaké plány s tím lidstvo má?

Třetina z těch, kteří se vzpamatovali z COVID-19, se vrací do nemocnice. Každý osmý - umírá