AI ukázala, jak globální klimatické změny ovlivní soukromé domy za 50 let

Klimatologové předpovídají, že při zachování současné situace s emisemi oxidu uhličitého je globální

teplota do 2100 se zvýší o 3 ° Cve srovnání se současným. Výsledkem je, že tání ledovců se zrychlí a úroveň světového oceánu vzroste. Nicméně, zatímco výzkumníci nemohou předpovědět přesné účinky těchto změn.

Pro učení generativní konkurenční neuronové sítěInženýři použili 5 tisíc snímků z Google Street View, které zobrazují oblasti různých přírodních katastrof (záplavy nebo požáry) a po nich.

Poté algoritmus načetl data nejvícepravděpodobné změny klimatu ve Spojených státech, ke kterým dojde v příštích 50 letech. Výsledná AI je schopná ukázat, jak bude konkrétní struktura vypadat za půl století, v závislosti na tom, kde se nachází v zemi.

Dříve to bylo hlásil, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhla 415,26 dílů na milion, poprvé v lidské historii překročení rekordní 415 dílů.