Amazon nabídl k přepravě náklad na decentralizovaných drones. Každý šroub v nich je samostatný drone.

Konvenční drony pro přepravu zboží jsou jednodílné konstrukce se čtyřmi nebo šesti

šrouby. Zatížení je zavěšeno ze dna kabelem.

Popisuje patentová přihláška Amazonujiného systému. V něm je několik samostatných dronů s jedním šroubem upevněno kabely s sebou a se zátěží, které tvoří integrální strukturu. Droni mohou vykonávat různé funkce - například mohou pracovat společně nebo pomáhat jednomu drone, který působí jako traktor.

Společnost Amazon nabízí provedení nákladu ve formě křídla pro zlepšení aerodynamických vlastností ve srovnání s konvenční krabicí.

Dříve inženýři z Ben-Gurion Universityvytvořil robota z kolového zařízení a quadrokoptéry. Zařízení má skříň s variabilní geometrií a čtyři šrouby, které umožňují vzlétnout k překonání vysokých překážek.