Američtí biologové se naučili vytvářet kmenové buňky desetkrát rychleji

Zpočátku vědci prováděli výzkum neúčinnosti metody indukce pluripotence.

buňky, ve kterých jedna buňkapřeměněna na kmen. To by se mohlo změnit v závislosti na cílech. Tato metoda umožnila dokončení transformačního procesu pouze pěti ze 100 buněk.

Při studiu nedostatků této metodyVědci neočekávaně zjistili, že proces přeprogramování buněk není nutně prováděn ve fázích. V předešlých letech se vědci domnívali, že proces transformace buňky by měl být prováděn po etapách, jeden po druhém, který znemožňuje tvorbu genů v buňkách.

Ukázalo se, že některé buňky mohouaktivovat vlastnosti pluripotency bez zakázání jejich předchozích vlastností. V důsledku výzkumu, vědci vytvořili "koktejl" kožních buněk, které, aniž by přestaly být, začal proměňovat v srdeční buňky.

To umožní mnohokrát urychlit proces přeprogramování buněk a zvýšit možnost jejich úspěšné transformace o 40%.

V minulosti se vědcům z hebrejské univerzity v Jeruzalémě poprvé podařilo syntetizovat všechny tři typy kmenových buněk, které tvoří lidské embryo v rané fázi vývoje.