Nákup produktů individuálně byl méně šetrný k životnímu prostředí než v hotových sestavách

Výzkumníci provedli tzv. Srovnávací hodnocení životního cyklu výpočtem celkových emisí

skleníkových plynů v průměrné večeři připravené ze souboru potravin ve srovnání se stejným jídlem připraveným doma z jednotlivých surovin.

V důsledku toho vědci dospěli k závěru, že jeden výrobek zakoupený v obchodě produkuje o 33% více emisí skleníkových plynů než ekvivalentní soubor potravin.

Vědci zjistili, že plastové krystalyNeopentylglykol pod tlakem dává chladicí účinek - tolik, že jsou konkurenceschopné s tradičními chladicími kapalinami. Kromě toho je materiál levný, široce dostupný a pracuje při pokojové teplotě.