Chemici se naučili, jak urychlit reakce 10 000 krát. To může změnit všechny druhy chemické výroby!

V tradiční chemii vědci používají k urychlení reakcí katalyzátory. Například reakce na

kovové povrchy se stanou mnohem rychlejšínež obvykle. V tomto případě by nejlepší katalyzátor měl vyvážit dvě části chemické reakce a molekuly, které reagují, by se neměly příliš dotýkat povrchu.

Vědci byli schopni použít k urychleníchemické reakce oscilující katalyzátor. Vlna, která může být jak v horní, tak v dolní poloze, umožňuje, aby různé části chemické reakce procházely nezávisle na sobě různými rychlostmi.

Pokud se vlna, která interaguje s povrchem katalyzátoru, shoduje s přirozenou frekvencí chemické reakce, rychlost se v důsledku rezonance prudce zvyšuje.

Tento objev se několikrát zvýší.výroba hnojiv, potravin, plastů, paliv a mnoha dalších projektů. Vědci poznamenávají, že přechod z tradičních katalyzátorů na dynamické může znamenat pro průmysl nepostřehnutelnou revoluci.