Vytvořil první embrya in-vitro ze zárodečných buněk afrického lva

U této konkrétní metody kryokonzervace se oocyty shromažďují po kastraci nebo smrti zvířete a po něm

toto je okamžitě zmrazeno na –196 ° C v kapalném dusíku.

Tato metoda vám umožňuje uchovávat oocyty vzácných ahodnotná zvířata na neomezenou dobu, aby je bylo možné použít k získávání potomků metodami asistované reprodukce. To je nezbytné pro další zdokonalování a použití těchto metod k záchraně ohrožených druhů. Probíhající výzkum afrických lvů je důležitým krokem tímto směrem.

Předpokládá se, že lví oocyty jsou velmijsou citlivé na chlazení kvůli vysokému obsahu lipidů, což má za následek špatné oživení po pomalém chlazení. Tento problém však může vyřešit metoda vitrifikace, protože buňky jsou zmrazeny ultrarychle a v roztocích s velmi vysokými koncentracemi kryoprotektantů.

Transport nových oocytů je častokomplexní a kritické z hlediska času, zatímco vitrifikace oocytů umožňuje jejich transport bez omezení. To umožňuje pozdější oplodnění oocytů.

výzkumný text

Přečtěte si více

Země dosáhne kritické teploty za 20 let

Potrat a věda: co se stane s dětmi, které porodí

Pojmenována jako rostlina, která se nebojí změny klimatu. Živí miliardu lidí