Doodle Google slaví den Johanna Sebastiana Bacha

Google věnuje své nové Doodle německému skladateli Johannovi Sebastianovi Bachovi.

Jaké čmáranice

V tomto

krát kluci z google spolu s týmyGoogle Magenta a Google PAIR vytvořili své první interaktivní Doodle s umělou inteligencí. Je to hra, ve které je hráč vyzván, aby vytvořil dvoumístnou melodii. AI bude analyzovat vaši „kompozici“ a na základě harmonie skladatele vytvoří hudbu ve svém stylu. K tomu bylo nutné naučit umělou inteligenci rozpoznat 306 různých sborových harmonií Bacha.

Jak vytvořit interaktivní Doodle s Bachem

Krátká biografie

Johann Sebastian Bach se narodil 21. března 1685(podle starého juliánského kalendáře) v Durynském městě Eisenach, Německo. V roce 1703, po absolvování střední školy v Lüneburgu, získal Johann Bach práci dvorního hudebníka v kapli Výmarského vévody Johanna Ernsta. Bach hrál na housle šest měsíců a získal svou první popularitu jako performer. Brzy se ale nudil a hodil ho, aby se stal dvorním varhaníkem v kostele sv. Bonifáce ve městě Arnstadt. Odtud začala profesionální kariéra skladatele.


</ img>

Portrét skladatele

Tvůrčí odkaz Bacha je obrovský. On vytvořil díla ve všech žánrech známých v té době, kromě pro operu. Současníci ho oceňovali, ale rozsah skladatelovy tvorby byl realizován jen půl století po jeho smrti.