Inženýři vytvořili robota pro demontáž odpadních jaderných reaktorů

Vyřazení jaderného reaktoru z provozu je dlouhá a nákladná práce, která vyžaduje velmi vysokou úroveň

kvalifikací. Kromě toho se jedná o činnost, která musí být prováděna ve vysoce radioaktivním prostředí kontaminovaném všemi úrovněmi jaderného odpadu.

K řešení tohoto problému a snížení rizika dojenízdraví lidí, výzkumníci vyvinuli robota, který dokáže zachytit a vystřihnout objekty několika manipulátory - například tyčí reaktoru nebo trubkami - pomocí speciálního softwaru pro zpracování obrazu a kamery Microsoft Kinect, a operátor nebude muset ovládat svůj pohyb.

Systém umožňuje operátorovi vydávat příkazy robotovizachytit nebo oříznout objekt pomocí čtyř kliknutí myší. Testování ukázalo, že operátoři používající náš vývoj pracovali rychleji a byli méně unavení než ti, kteří používají standardní joystickem řízený systém. Náš vývoj vám umožní efektivněji řídit robota a výrazně snížit zátěž obsluhy.

James Taylor, hlavní autor

Dříve, Massachusetts inženýřiInstitut technologie (MIT) vyvinul algoritmus, který umožní robotům předpovídat směr lidského pohybu. To zjednoduší spolupráci robotů a lidí v budoucnu.