ESA odpálila 200 lithium-iontových satelitních baterií. To určí důsledky jejich výbuchu na oběžné dráze.

Dosud je na orbitu Země více než 750 tisíc objektů kosmického odpadu o průměru větším než 1.

cm, pohybující se rychlostí vyšší než 28 tisíc km / h. V podstatě jsou to různé zbytky raket nebo raketoplánů, od obrovských zrychlujících bloků až po malé šrouby a matice.

Chcete-li zabránit tvorbě nového koše,inženýři provedli sérii testů baterií na místě Komise pro alternativní energii a atomovou energii (CEA) ve Francii.

Během testování vědci simulovali zkrat baterií pro analogické poruchy v obvodu, jejich dobíjení, přehřívání a nadměrné vybití.

Experimenty ukázaly, že před dokončenímmise musí organizátoři odpojit baterie od satelitů. V opačném případě může nastat řada výbuchů, v důsledku čehož mohou části poškozených vozidel zrychlit na 20 m / s a ​​poškodit ostatní satelity.

Dříve inženýři z Mezinárodního centraNeuromorphic systémy vytvořily Astrosite prostorový zobrazovací systém, který bude sledovat vesmírné úlomky na oběžné dráze a předejít jeho srážce se satelity.