Zaměstnanci Facebooku mají přístup k uživatelským heslům.

V poslední době se ukázalo, že zaměstnanci Facebooku mají právo na přístup k heslům od starých žen.

Některá uživatelská hesla jsou dostupná pro zaměstnance společnosti. Proto stovky milionů uživatelů Facebook lite, Facebook a Instagram obdržet oznámení doporučující změnu hesla.

Uvádí to Pedro Kanahuati, viceprezident pro bezpečnost a ochranu soukromí na Facebooku.

Hesla uživatelů Facebooku jsou uložena na serveru společnosti. Data jsou zaznamenána v textovém formátu a jsou k dispozici pro interní použití zaměstnanci společnosti.

Kanahuati také oznámil:

Hesla nejsou přístupná neoprávněným osobám mimo Facebook. Neexistují žádné důkazy o tom, že by každý uživatel byl vystaven vnitřnímu násilí nebo neoprávněnému přístupu k údajům.

Zdroj