Záře v atmosféře umožní NASA zlepšit předpověď počasí ve vesmíru

Kosmické počasí, poprvé objevené odkloněním šípů kompasu na počátku 18. století,

vážný problém v moderním světě. Je výsledkem interakce slunečních větrů s magnetickým polem Země. To může způsobit magnetické bouře, které ohrožují zdraví astronautů a narušují navigační systémy, ruší rádiové komunikace, vypínají satelity, a pokud jsou dostatečně závažné, poškodí elektroniku na zemi a zničí elektrické sítě.

Pochopit mechanismy vesmírupočasí, speciální zařízení - AWE - budou umístěny na vnější straně ISS a budou použity ke sledování jízdních pruhů světla. Toto je jméno vzdušné záře, která se objevuje v atmosféře Země. Vědci se domnívají, že kosmické počasí je způsobeno nejen slunečním ultrafialovým zářením a slunečním větrem působícím na magnetické pole, ale také interakcí mezi nimi a atmosférou.

Podle NASA sledují světelné stezky AWEposkytne údaje o tom, jak vlny v nižší atmosféře, způsobené změnami hustoty vzduchu v horní atmosféře, ovlivňují počasí ve vesmíru. Bude tedy možné nejen vytvořit dokonalejší modely, ale také najít způsoby, jak předpovědět nepříznivé počasí a zmírnit jeho následky.