Huawei vyloučil z centrály Američanů a zakázal zaměstnancům komunikovat s americkými partnery

Po zavedení amerických sankcí zavedla Huawei nová pravidla pro své zaměstnance.

Co se změnilo

Nejdříve

po rozhodnutí prezidenta USADonald Trump, čínská společnost, vyhnal všechny americké výzkumné a vývojové pracovníky z ústředí v Shenzhenu. Byli požádáni, aby vyzvedli své notebooky, blokovali přístup do systémů a opustili prostory. V důsledku toho se všichni vrátili do své vlasti.

Čínským zaměstnancům bylo zakázáno pořádat schůzky a dokonce komunikovat se svými americkými kolegy a partnery a omezovat komunikaci s občany USA.

Kromě toho společnost kontroluje zaměstnance, kteří přijímají zahraniční návštěvníky. Během komunikace bylo zakázáno dotýkat se těch, které se týkají technologie.

Dan Wenshuan (Dang Wenshuan), zodpovědný zaHuawei strategické plánování, řekl, že nová pravidla se týkají skutečnosti, že Amerika dala společnost a její "dcery" v "černé listině". „Nevíme, co se stane. Nepoznáme demarkační linie zákona a měli bychom být bělejší než bílá, “řekl zástupce společnosti Huawei.