Hypotéza: kolize neutronových hvězd by mohla způsobit vznik plutonia ve sluneční soustavě

V roce 2017 pozorovaly observatoře po celém světě kolizi dvou hustých prostorových těles extrémně vysokých

energie Hmotnost neutronových hvězd, které se staly účastníky této události, je několikanásobně větší než hmotnost Slunce, zatímco velikost objektů byla veliká velkoměsta.

Je známo, že prvky těžší nežželezo, částečně vytvořené v důsledku "p-procesu" - když událost s vysokou energií vede k tomu, že jádro atomových jader rychle absorbuje mnoho neutronů. Jakmile se událost zpomalí, některé z těchto neutronů se rozkládají radioaktivně na protony. Potenciální podmínky pro vznik „p-procesů“ jsou sloučení supernovy a neutronových hvězd.

Dva roky jsme objevili fúzi neutronových hvězd.zpět - a to bylo mnohem blíže Mléčné dráze, než jsme očekávali. Prvky těžší než železo tvoří malý zlomek 1% všech látek ve vesmíru, ale jsou pro nás v mnoha ohledech velmi užitečné. Vědět, jak se to stalo, nám pomůže cítit se jako doma ve vesmíru.

Imre Bartos, první autor a docent na University of Florida

Již dříve, gravitační vlnové observatoře LIGO / Virgo podruhé v historii zaznamenaly gravitační nárůst, ke kterému došlo v důsledku sloučení dvou neutronových hvězd.