Čínské továrny snížily za čtyři roky až 40% zaměstnanců a nahradily je roboty.

Podle novin, po dobu čtyř let, městské podniky v čínském městě Dongguan snížily asi 280 tisíc.

muž - byli nahrazeni 91 tisíci roboty. V Hangzhou je míra nahrazení lidí s roboty nižší - ve stejném období snížily společnosti v tomto městě 800 lidí.

Snížení zaměstnanci zjistili, že je těžší najít si práci.v megacities a oni se vracejí do jejich rodných měst, noviny poznámky. Současně bude tempo automatizace v následujících letech jen růst - v rozvojové strategii čínské ekonomiky Made in China 2025 se uvádí, že stát bude povzbuzovat společnosti, které plánují nahradit lidi roboti.

Analytici světabanky. Podle nich má automatizace doposud jen malý dopad na pracovní místa po celém světě, navzdory ponurým předpovědím, že roboti v blízké budoucnosti odvedou práci od lidí.


Dříve ve studii Světového ekonomického fóra bylo řečeno, že v příštích čtyřech letech vzroste podíl práce robotů z 29 na 42%. Do roku 2024 toto číslo vzroste na 62%.