V Paříži vyzkoušejte „hlukový radar“ a penalizujte příliš hlasitá auta

Na předměstí Paříže se objevil nový systém v oblasti Villeneuve-le-Roi. Představuje čtyři

mikrofony, které detekují zdroj zvuku a řídicí jednotku pomocí kamer CCTV, najde stroj, který je příliš hlučný.

Kolik radarů bude?

Hlavní část zařízení (40 jednotek) se nachází v blízkosti různých institucí v zábavních oblastech města a dalších 17 - v blízkosti velkých budov.

Proč a kdy čekat?

Hlavním účelem testování je zjistitužitečnost technologie a určení hlavních hladin hluku, které vedou k pokutám. Lidé s nabitými vozy však nebudou tak milí. Tento podzim bude hlasovat o návrhu zákona o úplném zavedení hlukových radarů do provozu.