V novém smartphonu Samsung nainstalován ultrazvukový snímač otisků prstů

Technologie 3D Sonic Sensor odráží zvukové vlny z kůže osoby a zachycuje data, která přijímá zpět. In

Qualcomm, který stojí za vývojem,tvrdí, že je rychlejší a bezpečnější než optický snímač otisků prstů - ultrazvuková čtečka vytváří trojrozměrný obraz všech vlastností pokožky uživatele.

Současně vlhkost nebo malé nečistoty na prstu nebo obrazovce nejsou překážkou pro čtení tisku. To znamená, že na sklo displeje může být nalepen ochranný film.

Vývojáři také poskytli podrobnosti o novémTechnologie: hardware se skládá z vysílače a přijímače. Ultrazvukový puls se přenáší na prst umístěný nad skenerem. Část tlaku tohoto pulsu je absorbována a část se odráží zpět k senzoru, v závislosti na pórech a dalších detailech charakteristických pro každý tisk.

Mikrofon neposlouchá zpětné signály. Namísto toho se pro výpočet intenzity návratu ultrazvukového impulsu v různých bodech zařízení používá senzor, který dokáže detekovat mechanické namáhání. Skenování v delším časovém období poskytuje další podrobná data otisku prstu.

Qualcomm poznamenává, že před odemknutím dojde ke zpoždění přibližně 250 milisekund. Senzorová chyba je asi 1%, což je srovnatelné s výkonem ostatních skenerů.