Mars Express objevil starý systém podzemních jezer na Marsu.

Tam je hypotéza, že voda byla předtím přítomná na Marsu v kapalné formě. V její prospěch svědčí

stopy kapalné řeky nalezené přístrojem Mars Express v oblasti Nili Fossae, kde je mezi oběma polokoulemi Rudé planety jasná hranice.

Nyní vědci objevili novédůkazy o existenci tekuté vody na Marsu v minulosti. Analyzovali obrazy 24 impaktních kráterů na severní polokouli Marsu v hloubce 1,4 až 3,1 km. V důsledku toho se ukázalo, že spolu s většinou z nich jsou údolí tvořená vodními toky a v některých kráterech hluboké kanály.

15 kráterů mělo podobné tvaryříční delty. Někteří měli kanály, které vypadaly jako rozvětvené přítoky. Jejich povrch se ukázal být plochý - pravděpodobně takový reliéf byl tvořen vodou nahromaděnou v nich. Shluky hornin byly nalezeny v 16 kráterech, které vypadaly, jako by vznikly v důsledku sesuvů půdy.

Esa

Dříve rusko-evropská kosmická sonda“ExoMars-TGO” dělal detailní mapy distribuce vody na povrchu Marsu. Vědci na základě svých údajů sestavili první plnohodnotné mapy vody jak na Marsu, tak pod jeho povrchem.