MegaFon představil digitální model Kronstadt. Z ní můžete spravovat město v reálném čase

S digitálními technologiemi budou moci představitelé města vidět souhrn všech informací o městě

v reálném čase z různých zdrojů - je to nezbytné pro realizaci správného urbanistického plánování a řízení obcí.

Geo-informační model může taképředvídat růst populace, brát v úvahu všechny jeho budoucí potřeby a na základě prediktivní analýzy určovat optimální modely výstavby, vytváření sociální a dopravní infrastruktury a dalších systémů.

Pracovní verze modelu se skládá z 3D kopie města.v měřítku 1: 500, který lze využít i pro územní plánování a rozvojové plánování městských oblastí, k identifikaci zneužití půdy, která zvýší růst základu daně a příjmů místního rozpočtu, optimalizuje infrastrukturu a dopravní síť, předvídá vliv různých faktorů na stav obyvatel měst, identifikace a predikce nouzových situací.

Zpráva uvádí, že Kronstadt bylo jedním z prvních měst na světě, které dostalo vlastní digitální kopii.