NASA vydala video panorama Marsu, vytvořené zvědavostí z hřebene Vera Rubin

Rover Zvědavost sestoupila z hřebene Faith Rubin, který se nachází na hoře Eolida - centrální vrchol

Marťanský kráter Gale. Na tom, rover pro více než rok dělal výzkum a natočil video panorama předtím, než přestal vrtat.

Zvědavost přistála v kráteru Gale v roce 2012roku Od té doby začal provádět geologická a chemická vyšetření půdy na Marsu, proto byl rover poslán do tohoto obřího kráteru. Je to jasně viditelné hluboké vrstvy půdy a nedostatek eroze a vody ji nezničí.

V poslední době bylo zařízení přepnuto na záložní baterie,To umožní zařízení pracovat ještě několik let na povrchu Marsu. Další zařízení, Opportunity rover, nebylo k dispozici téměř půl roku - po silné bouři na Marsu. NASA se bude i nadále snažit kontaktovat společnost Opportunity alespoň do konce ledna 2019 - možná rover akumuluje energii.

Dříve, zvědavost objevila neobvyklý na Marsubrilantní a hladký kámen, jako kus zlata. NASA ji pojmenovala Little Colonsay - na počest malého ostrova nedaleko Skotska. To je pravděpodobně meteorit, ale to lze vidět až po chemické analýze.