NASA vydala nové snímky atmosféry Jupitera. Umělci je přidali - nešlo o nic horšího než o expresionisty!

Od roku 2016 dokončuje Juno revoluce kolem Jupitera více než 18krát. Je vidět původní obraz Jupitera

plynový obří severní polokoule - vlevoNa straně je silná atmosférická struktura - proud trysky, známý jako proud N6. S největší pravděpodobností se tento proud dostane do hloubky atmosféry Jupiteru o více než 3 000 km.

Navíc, mnoho umělců začalo zpracovávat jiné Juno záběry, které byly veřejně dostupné.

Dříve Juno posílal snímky sopečné činnosti na Jupiterově měsíci Io NASA. Viz jeho aparát umožní světlo z jiného satelitu plynového obra, Evropy.