Nová funkce Deepfake umožňuje upravovat řeči reproduktoru ve videu. Stejně jako textový editor!

Technologie Deepfake (z hlubokého učení - „hluboké učení“ a falešná videa - „falešná videa“) funguje na základě

open source algoritmy, jako je TensorFlow, a je vyškolen na videa z YouTube. Poté se systém pokusí nahradit tvář vybrané osoby zdrojovému videu s maximálním realismem.

Algoritmus vyvinutý vědci, nazvaný Neural Rendering. Trvá mu asi 40 minut, aby prozkoumal výrazy obličeje osoby mluvící s videem a aby odpovídal tvaru obličeje s každou fonetickou slabikou.

Poté neuronová síť vytvoří 3D model tváře reproduktoru a umožní vám upravit to, co říká, změnou výrazů obličeje reproduktoru.

Výzkumníci poukazují na to, že v ideálním světěvývoj sníží náklady na opakované natáčení neúspěšných duplikátů. Vědci však odmítli myšlenku publikovat kód neuronové sítě - inženýři se domnívají, že jej lze použít k nahrazení slov a frází ve videích, která mluvčí opravdu neřekl.

Dříve inženýři z University of California a KalifornieUniverzita Britské Kolumbie vyvinula neuronovou síť, která umožňuje virtuálním postavám učit se z videí, na které se lidé pohybují - například z videí YouTube.