Protein z krve mladých myší prodloužil život starších hlodavců

Výzkumníci navrhli hypotézu vysvětlující, jak mohou transfúze mladé krve pomoci zvrátit

účinky stárnutí. Jejich práce se zabývala hledáním složek sloučeniny zvané nikotinamid-adenin dinukleotid (NAD) - v posledních několika letech byla předmětem řady studií o anti-aging.

Vědci již dříve zjistili, že NAD má velký význam pro zdravý energetický metabolismus a jeho hladiny jsou systematicky snižovány ve všech tkáních těla s věkem.

Biologové ve své práci transplantovali starší myši protein nazvaný eNAMPT, který cirkuluje v krevním řečišti a hraje zásadní úlohu v biosyntéze NAD.

Našli jsme zcela nový způsob, jak zdravěstárnutí. Vzali jsme eNAMPT z krve mladých myší a transplantovali jsme ho do starších myší. Výsledkem je, že starší myši vykazují výrazné zlepšení svého zdraví. Zejména se začali více pohybovat a lépe spát. To je skvělý výsledek.

Shin-Ichiro Imai, University of Washington

Mezinárodní tým vědců dokázal dokázat, že stárnutí zvyšuje riziko chronických onemocnění každých osm let života. Také vědci byli schopni objevit geny spojené s tímto procesem.