Vědci ukázali, jak elektron vypadá.

„Pokud jste někdy otevřeli učebnici fyziky, pravděpodobně jste viděli obraz atomu s protony a

neutrony, které tvoří jeho jádrojehož roj elektronů se točí. Tento obraz však není pravdivý a tyto částice nejsou jako čisté kuličky, jak je obvykle zobrazováno, “říkají švýcarští vědci.

Elektrony samy o sobě nemají „formu“ - tonebo se chovají jako vlna, která mění tvar v závislosti na energii. Vědci ji dokázali vykreslit pomocí kvantových teček - drobných polovodičových krystalů na nanometrovém měřítku.

Fyzici namalovali "Mona Lisa" na kvantovém plátně o velikosti lidských vlasů

Elektron je držen v kvantové tečceelektrická pole, ale neustále se pohybující v prostoru as různými pravděpodobnostmi odpovídajícími vlnové funkci, zůstávají na určitých místech v daném prostoru.

Vědci použili spektroskopická měření,stanovit hladiny energie v kvantové tečce a studovat chování těchto úrovní v magnetických polích různých sil a orientací. Na základě získaných dat určili hustotu pravděpodobnosti elektronu a následně i svou vlnovou funkci s velmi vysokou přesností. „Jednoduše řečeno, tuto metodu jsme mohli poprvé použít, abychom ukázali, jak vypadá elektron,“ poznamenal fyzik Daniel Daniel z Basilejské univerzity.