Podívejte se, jak AI společnosti Samsung oživuje Monu Lisu - nebo jakýkoli jiný obrázek

Neuronová síť je založena na principu konkurenčního učení. Používá jeden nebo více obrázků.

člověk - čím více, tím lepší výsledek - a projde přes „tracker obličeje“, určující polohu očí, obočí, nosu, rtů a čelistí.

Neuronová síť je rozdělena do tří částí. První z nich, „seřazení“, analyzuje původní obraz a vytváří na něm referenční systém. Druhý, „generátor“, založený na tomto schématu, vytváří krátká videa a „diskriminátor“ vybírá to nejlepší z vytvořených segmentů.

Dříve, fyzici z University of Queensland vytvořilireprodukce slavných uměleckých děl, jako například Da Vinciho Mona Lisa a Van Goghovy hvězdné noci, na kvantovém plátně tak tlustém jako lidské vlasy. Toho bylo možné dosáhnout promítnutím světla na Bose-Einsteinovy ​​kondenzáty (BEC).