Chytré WC sedadlo umožní lékařům sledovat pacienty

Sedadlo je vybaveno zařízeními schopnými vést elektrokardiogram, balistocardiogram a

fotoplethysmogram pacientovi, na kterém sedího Bude také měřit srdeční frekvenci pacienta, krevní tlak, hladinu okysličení krve, tělesnou hmotnost a objem mrtvice - to znamená množství krve, které srdce v každém rytmu pumpuje.

Neuronová síť zabudovaná do sedadla bude analyzovatdata shromážděná přístrojem v reálném čase a zjistit, zda se stav pacienta zhoršuje nebo zůstává stabilní. Pokud AI zjistí zhoršení, bude s předchozím souhlasem uživatele předávat data svému ošetřujícímu lékaři.

Zpravidla do 30 dnů po propuštěnínemocnice 25% pacientů s městnavým srdečním selháním se vrací do zdravotnického zařízení. 90 dní po propuštění z nemocnice se vrátilo 45%.

Nicholas Conn, hlavní autor

Již dříve astronauti na palubě Mezinárodní kosmické stanice (ISS) úspěšně testovali nový antimikrobiální povlak AGXX.