Sonda "Venera-D" bude spuštěna v roce 2031

Automatická meziplanetární stanice Venera-D je ve vývoji od roku 2012. Předpokládá se, že stanice

bude zkoumat Venuši několik dní, její struktura bude zahrnovat orbitální jednotku, sestupový modul a alespoň dvě balonové sondy.

Hlavním posláním sondy bude studium seizmické aktivity Venuše a jejího blesku.

Ihned po přistání sondy dojdenasazení malých stanic, které budou odebírat vzorky půdy a začnou ji analyzovat. 45 minut po přistání začne Venera-D přenášet vědecká data na Zemi. Očekává se, že po třech hodinách po přistání stanice přestane fungovat kvůli přehřátí svého rádiového systému. Během této doby se předpokládá přenos 340 Mb dat na Zemi.

Korablev poznamenal, že projekt je plně připravenšpičkové vývojové práce. Ruská akademie věd bude žádat o financování projektu již v roce 2019, aby další mohl přistoupit k předběžnému návrhu.

Boční panel

Účetní komora (SP) v roce 2018 identifikovalafinanční narušení práce rokosmosu o téměř 50 miliard rublů. Současně v roce 2017 bylo toto číslo 785 miliard rublů - téměř 50 misí „Venera-D“.