Dnes BlackBerry Messenger přestane existovat

Dne 31. května je poslední den služby BlackBerry Messenger.

Co to je?

BlackBerry Messenger je jeden

nejstarších poslů. Byl vydán v roce 2005 a v roce 2016 na něj získala práva skupina holdingu Emtek Group.

Během těchto několika let se společnost snažilaznovu oživit BBM oddělením firemní verze do samostatné struktury a samostatným vývojem „masové“ verze. Ale všechny pokusy byly neúspěšné a v důsledku toho musela skupina Emtek přiznat, že BlackBerry Messenger nebude schopen konkurovat konkurentům, jako je WhatsApp, Telegram atd.

„Technologický průmysl je velmi plynulýnavzdory našemu značnému úsilí přešli staří uživatelé na jiné platformy a ukázalo se, že je obtížné přilákat nové uživatele, “shrnul BlackBerry.


</ img>

Co teď

Zítra se služba zastavíexistence: uživatelé nebudou moci aplikaci otevřít, prohlížet si fotografie, korespondenci a soubory. Ale výměnou, firemní instant messenger s vestavěným šifrováním BBM Enterprise (BBMe) otevřen pro osobní použití.