Američtí výrobci hnojiv vydávají 100krát více metanu, než se očekávalo

Podniky na celém světě emitují výrazně méně metanu než oxid uhličitý - kdy

tento skleníkový efekt prvních 84krát vyšší. Někteří výzkumníci tvrdí, že asi 25% antropogenního vlivu na klima je na emise metanu.

Měření emisí metanuVýzkumníci vyvinuli nové, více plyn-citlivé zařízení, a studoval s ním šest rostlin hnojiv, hlavní průmyslové spotřebitele zemního plynu.

Vědci dospěli k závěru, že v průměru 0,34% všechzemní plyn používaný v závodech jde do atmosféry. Za jeden rok vyprodukuje jedna společnost až 28 Gg metanu do atmosféry - dříve se vědci domnívali, že toto číslo je pouze 0,2 Gg za rok.

Dříve vědci z University of LancasterOdhaduje se, že roztavení permafrostu v Arktidě povede k ekonomickým škodám až do výše 2300 USD, a to ve výši 24,8 bilionu USD na 66,9 bilionu dolarů. To je téměř 500 rozpočtů mise Apollo.