Astronomerne bestemte viskositeten af ​​en gas i en klynge af Coma-galakser. Det flyder som honning!

Astronomer har undersøgt gassens egenskaber på rumlige skalaer, der kan sammenlignes med typisk afstand.

Disse data hjalp dem med at bestemme viskositeten af den varme gas i klyngen - modstanden mod bevægelsen af gasklumperne i forhold til hinanden.

Den varme gas i Coma er kendt for at indeholde omkring seks gange mere masse end alle de kombinerede galakser i hoben.På trods af dens overflod har densiteten af den varme gas vist sig ved radioobservationer at være så lav, at partiklerne ikke interagerer meget oftemed hinanden.

En sådan varm lavdensitetsgas kan ikke studeres i et laboratorium på Jorden, og derfor skal forskere stole på naturrumslaboratorier, som f.eks. Klynger af galakser.

Forskningsresultaterne viser, at viskositetenComa gas er meget lavere end forventet. Dette betyder, at turbulens let kan udvikles i varm gas i klynger af galakser i lille skala, svarende til hvirvelbevægelserne i en kop kaffe, der hæmmes af en ske.

Irina Zhuravleva, Chicago Universitet

Tidligere blev det rapporteret, at fysikere fra RoyalKTH Institute of Technology udvikler Stacked Prism microlenses - de tillader bøjning af røntgenbilleder på en ny måde. I fremtiden vil et netværk af sådanne linser reducere størrelsen af ​​rummets røntgenteleskoper og øge deres effektivitet.