Biologer har fundet muligheden for at skabe grønne oaser i Arktis

Khasyreys dukker op på steder med permafrost, efter at termisk erosion af deres bredder er tørret ud. Hvori

Tidligere troede man, at deres dannelse tog flere årtier. Sådanne steder vokser et stort antal planter på trods af den lave biologiske diversitet i nabolandene.

Hasyree ophobes i bundbundeneflere mineraler, der senere fodrer planterne. I løbet af de sidste 30 år er antallet af Hasyreev steget flere gange, bl.a. på grund af opvarmning i Arktis.

Disse økosystemer kan målrettes.træde op for at udløse grøn masse vækst. For at gøre dette er det nok at fylde bassinet med vand, skabe en dæmning og sænke det efter nogle år, hvorefter de græsdækkede græs kan bruges til sommergræsning af hjorte og høsting af grøn foder. Imidlertid begynder produktionen af ​​Khasyree i flere år senere at falde igen. Nu studerer vi, hvordan og hvad satsen for dens fald afhænger af.

Leder af forskningsprojektet Sergey Loiko

I tilfælde af tendensen til global opvarmningvil blive reddet, vil dette føre til, at stoffer i den frosne del af sumpene vil blive frigivet. Dette vil føre til en kraftig stigning i frugtbarhed og plantevækst i floddale, hvor alle mineraler vil blive udvasket.