Facebook betalte folk for at dekryptere messenger-stemmechats

Facebook bekræftede over for Bloomberg, at entreprenører transskriberede Messenger-talechat for at fastslå

om AI fortolkede beskederne korrekt.

Hvorfor stoppede de

Virksomheden rapporterer, at alle datavar anonyme og udelukkende indhentet fra personer, der meldte sig frivilligt til at blive transskriberet. Men på trods af dette måtte denne praksis indstilles for mere end en uge siden.

Problemet er manglen på gennemsigtighed.TaskUs-entreprenører fik ikke at vide, hvor lyden kom fra, eller hvorfor de transskriberede den. Som følge heraf mente nogle medarbejdere, at deres arbejde var "uetisk", især når nogle samtaler indeholdt personlige oplysninger.

Ligesom med stemmeassistenter,der er en bekymring for, at medarbejdere kan aflure fortrolige oplysninger og potentielt misbruge dem til deres egne formål. Virksomheden har længe stået over for anklager om at aflytte telefoner til reklameformål. Og efter at have fået en bøde på 5 milliarder dollars for krænkelser af privatlivets fred, ønskede Facebook sandsynligvis ikke at risikere yderligere regeringskontrol.

Hvorfor var det nødvendigt

Udfordringen er at balancereprivatliv med tekniske behov. Der er stadig meget plads til forbedringer i AI-afkodning, og det er svært at forbedre nøjagtigheden uden gode eksempler. Hvis Facebook permanent skulle afslutte sit program, skulle virksomheden finde en anden måde at forbedre AI på. Ellers forbliver det på samme niveau som nu.