Aurinkotuulen hiukkaset lämpenivät Jupiterin stratosfääriä

Tutkijat analysoivat Subaru-teleskooppiin asennetun infrapunaspektrometrin tietoja.

Huomautuksia tehtiin talvella ja keväällä 2017.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että molekyylitmetaani ja muut hiilivedyt Jupiterin stratosfäärissä alkavat hehkua voimakkaammin infrapuna-alueella samalla kun ultraviolettisäteilyn hehkun intensiteetti kasvaa kaasu-jättiläisten napojen kohdalla.

Aiemmat astronomit Lundin yliopistostaehdotti, että Jupiter, aurinkokunnan suurin elin, olisi luultavasti muodostunut paljon kauemmaksi auringosta ja siirtynyt sitten sen nykyiseen sijaintiin.