Як очищення води може принести гроші та врятувати світ від екологічної катастрофи

ДОВІДКА

ESG – це набір інструментів для досягнення цілей сталого розвитку. Поділяється на три категорії: E

- environment (навколишнє середовище, екологія), S - social (соціальний аспект, турбота про ком'юніті) і G - governance (управління).

ESG: бути чи не бути? 

За останні 10 років російські компанії вклализначні інвестиції у впровадження принципів ESG в основу своєї діяльності. Аналітики зазначають, що зростання інвестицій у підвищення екологічної, соціальної та управлінської ефективності збережеться й у майбутньому. Незважаючи на безліч нових викликів, з якими стикаються сьогодні підприємства, 70% з них залишаються відданими завданням щодо сталого розвитку брендів. Основне пояснення цього явища - запит суспільства та ринку на необхідність дотримання принципів екологічної та соціальної відповідальності.

71% учасників дослідження консалтинговогоцентру Edelman готові відмовитися від брендів, які не дбають про соціальне благо. За даними IDC, міленіалі і зумери, купівельна спроможність яких продовжує зростати, вважають корпоративну соціальну відповідальність одним із вирішальних факторів при виборі продуктів.

Також сьогодні від бізнесу очікують не лише турботипро своїх акціонерів та співробітників, а й про майбутнє нашої планети. Компанії приділяють дедалі більше уваги питанням лояльності та довіри своїх споживачів. Як показали останні два роки, компанія, якій довіряють, має більше шансів вижити в кризу. Щоб заслужити та зберегти лояльність та довіру, компанії направляють ресурси на створення більш якісних продуктів та послуг. З цієї ж причини бізнес зміщує фокус у бік соціальної відповідальності, екології та благодійності.

Таким чином, у сформованих обставинах непросто не знижується, лише зростає роль якісного корпоративного управління, соціальної відповідальності бізнесу. Якими б не були обставини, екологічний та кліматичний фактор теж не втрачають своєї важливості. 

На підтримку наростаючого громадського запитучинність набирають дедалі суворіші нормативи та вимоги з боку державних та громадських організацій. Промислові підприємства відзначають пильну увагу контрольно-наглядових органів, некомерційних організацій (НКО) та засобів масової інформації (ЗМІ). Негативний вплив на навколишнє середовище може впливати не тільки на репутацію компанії, але й спричиняти штрафи, судові позови та санкції з боку державних органів, аж до призупинення діяльності та закриття підприємства. У зоні підвищеної уваги знаходяться галузі, які характеризуються значним забрудненням навколишнього середовища: енергетика, металургійна та гірничодобувна промисловість.

Інше слідство – високі ESG-вимоги доекспорту продукції, закріплені законодавчо найбільшими торговими партнерами, серед яких КНР, Індія, ПАР, Туреччина та країнами, в які направляються поставки продукції через їх логістичні канали. 

Нове прочитання ESG у промисловості 

Крім громадського запиту на дотриманняпринципів екологічності та соціальної відповідальності, ESG – це важливий елемент сталого розвитку самого підприємства (внутрішніх процесів, ефективності роботи співробітників та бізнесу в цілому). 

ESG-парадигма набула нових смислів у новихумовах. ESG-чинники відіграють істотну роль як у вирішенні поточних завдань для збереження бізнесу (збереження виробництва, робочих місць, ланцюжків поставок), так і в контексті завдань середньо- та довгострокової перспективи для створення основи подальшого розвитку та зростання. На перший план виходять проекти, здатні нівелювати ризики та налагодити стійку роботу бізнесу. Недарма останнім часом так багато уваги приділяється енергоефективності, ресурсефективності та циклічності (використання вторинних матеріальних ресурсів, переробки, перетворення відходів на доходи). На підтримку та розвиток багатоцільового, безперервного використання ресурсів, у тому числі максимально повного повернення відходів у цикл виробництва, спрямовані національний проект «Екологія» та ініціатива соціально-економічного розвитку «Економіка замкнутого циклу». У тому числі йдеться про впровадження економічно та екологічно ефективних інновацій у сферу промислових відходів — з урахуванням надрокористування на території РФ їх ​​утворюється понад 8 млрд. на рік.

Інвестиції в ESG для скорочення витрат 

Нові виклики вимагають розробки та впровадження нових технологій і методів, які можуть виявитися ефективнішими за «традиційні» підходи. 

Один із прикладів підвищення енергоефективності,ресурсоефективність та циклічність — застосування вітчизняних реагентів з рослинної сировини на основі технології біомікрогелів, які допомагають промисловим підприємствам знижувати вартість очищення води до 1,5–3 разів, а також скорочувати енерговитрати та зменшувати обсяги відходів, що передаються на утилізацію. Крім цього, застосування вітчизняної технології знижує ризик зриву поставок та залежність від іноземних підприємств, які зупиняють свою діяльність у країні у зв'язку з санкційним тиском. 

Так, на одній із виробничих ділянок«Сєвєрсталі» завдяки застосуванню деемульгатора на основі біомікрогелів вдалося знизити кількість нафтопродуктів у відпрацьованих мастильно-охолоджуючих рідинах (СОЖ) у 250 разів та скоротити загальний обсяг рідких відходів, що підлягають утилізації, на 80%. При цьому вдалося зменшити вартість переробки у 2–3 рази порівняно із традиційними способами. В даному випадку компанія змогла не тільки скоротити фінансові витрати та підвищити ефективність технічних процесів, а й знизити рівень забруднення довкілля. 

Ще один приклад на одному з об'єктів РЗ -локомотивне депо — нові нормативи адміністрації міського округу зобов'язали знизити концентрації нафтопродуктів у стічних водах більш ніж утричі. При ремонті та обслуговуванні рухомого складу тепловозів та вагонів вода забруднюється нафтопродуктами, а також мінеральними та органічними суспензією. Застосування інноваційного флокулянту на основі технології біомікрогелів дозволило виконати вимогу щодо відповідності нормам та принести економічну вигоду, скоротивши витрати. Крім того, застосування біомікрогелів у тому числі дозволяє РЗ лідирувати на високих позиціях в ESG-рейтингах в рамках встановлених принципів сталого розвитку компанії.

Інший приклад – на одному з провідних вітчизнянихкоксохімічних виробництв в якості альтернативи традиційним методам поводження з відходами було впроваджено технологію очищення стічних вод Exerger™, яка дозволяє перетворити шкідливі та токсичні промислові стоки на дистильовану воду. В основі методу лежить процес випаровування чистого середовища із забрудненої з подальшою конденсацією пари. В результаті утворюється дистилят високої якості, який можна використовувати для потреб підприємства або реалізації у вигляді дистильованої води, шламу і кристалічної солі. Так, дослідно-промислові випробування на виробничому майданчику показали, що технологія Exerger забезпечила очищення стічних вод після біохімічної установки (БХУ) від більшості забруднень. Суспензії були видалені практично повністю, а концентрація основних солей (хлоридів, сульфатів, нітратів) значно знизилася: наприклад, концентрація нітратів скоротилася в 16 разів, а концентрація сульфатів - в 397! Підсумковий вміст солей у дистиляті значно нижчий від встановлених законом ГДК. Таким чином, завдяки комплексу рішень Exerger™ підприємства можуть значно скоротити обсяг споживання водних ресурсів або навіть забезпечити повністю безстічне виробництво. 

Драйвер інноваційної економіки

Стійкий розвиток - комплекс відповідальноговідносини бізнесу до суспільства, природи, а також якість та прозорість управління для співробітників та стейкхолдерів. Зараз головне завдання вітчизняних компаній у цьому напрямку — не зменшувати обертів і продовжувати розвивати свій бізнес, активно впроваджуючи принципи сталого розвитку.

Залучення великих промислових підприємств уESG-принципи може стати головною складовою успішності компанії та відповідального ведення бізнесу, а також драйвером створення самостійної конкурентоспроможної інноваційної економіки Росії.

Читати далі:

Виявилося, що фотосинтез працює не так, як вважали вчені. Тепер його хочуть «зламати»

Далека радіогалактика виявилася чорною діркою, яка спрямована прямо на Землю

Знайдено спосіб зниження ваги та цукру в крові. Вчені обіцяють ефект як під час операції